Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Friday, November 2, 2012

BOROS PONUGKU (Imbuhan) ID DATI DO BOROS

Tobpinai kou ngawi, iti no komoyon do koimayaan do kakayao' toi ko' kogumuo' do boros ponugku (imbuhan) id dati do boros. Mogisuaian o bansa' dot imbuhan (boros ponugku). Komoyon nopo diti nga , suai boros ponugku om suai nogindo o pamakayan dau tumanud do pongungulud dot ayat di posuraton. Slot ini juga ditujukan khas buat mereka yang tidak seberapa tahu akan selok-belok pembinaan ayat yang gramatis dalam Bahasa Dusun atau Kadazan.
1. ratu, -- jatuh (kata dasar)
2. aratu, -- terjatuh (aratu i kontungan
3. angaratu, terjatuh [jumlah yang banyak] (angaratu i rangalau)
4. karatu, -- boleh terjatuh (au karatu ilo tua do lampun sundung piya ologod o sarup)
5. naratu, -- sudah terjatuh (naratu i buuk ku)
6. nangaratu, -- sudah terjatuh [banyak] (nangaratu ngai ilo buuk mantad poiyanan dau)
7. orotuan, -- dijatuhi (au oku kobulun moi somok hirid guwas do lampun, modosi oku do orotuan do lampun)
8. ongorotuan, -- dijatuhi [banyak] (ongorotuan i sangaratu-ratu)
9. norotuan,--telah dijatuhi [satu atau sedikit] (A: nokuro tu napatai ilo tasu? B: norotuan do ratu/lampun)
10. nongorotuan,-- telah dijatuhi [banyak] (adala no kopio kalalansit dilo mangga tu nongorotuan do bata)
11. korotuai,-- sebaik sahaja terjatuh itu _________ (korotuai nopo ilo lampun om, sikapai no moi panganu dilo)
12. rumatu (sedang terjatuh) /ruminatu (sedang terjatuh [sudah berlalu]), rumatu i piasau..(penutur harus nampak kejadian di mana kelapa itu jatuh) ruminatu i piasau (penutur menceritakan bahawa dia memang nampak itu kepala jatu)
13. korotuan-- kejatuhan (korotuan do tolig tagayo do China) - keruntuhan tembok besar china yang baru berlaku
14. kinorotuan, -- kejatuhan [sudah berlalu] (kinorotuan do tolig tagayo do China) - keruntuhan besar china yang sudah lama berlaku
15. paparatu- menyebabkan benda/sesuatu itu jatuh [lazimnya secara sengaja] (A: nunu dii maan nu lo? B: paparatu pakayan mantad posisidangan/pakayadan di sombol dahai A:haha ogulot ko no gia)
16. pinaparatu - telah menyebabkan benda/sesuatu itu jatuh [lazimnya secara sengaja] (isai pinaparatu dilo rasuk ku ngawi mantad pakayadan? bobogon ku moti lo!)
17. kopomorotuan - sebab menjatuhkan sesuatu (kopomorotuan ku nopo dilo sangkir nga adalaan no kopio o kalalasu dau)
18. kinopomorotuan - sebab menjatuhkan sesuatu [sudah berlalu] (kinopomorotuan ku nopo dilo pakayan nu nga' au osonong o poninidang nu om au oulud!)
19. pinaratu - telah menjatuhkan [dalam ayat pasif] (pinaratu dau i sangkir mantad id sawat om ababak dii i sangkir)
20. pinorotuan - telah dijatuhkan/menjatuhkan, bergantung kepada konteks ayat i)pinorotuan ku iyau do hukunan= aku TELAH menjatuhinya hukuman. ii)pinorotuan oku dau do hukuman= aku TELAH dijatuhinya hukuman)
21. porotuon- kasi jatuh ( porotuon ku ma i sangkir)
22. porotuan- dijatuhkan/menjatuhkan, bergantung kepada konteks ayat ( porotuan ku iyau DO hukuman = aku menjatuhkan dia hukuman) - dalam konteks ini, kata DO boleh dimaksudkan sebagai "dengan"... (porotuan oku dau do hukuman)- dalam konteks ini, ia bermaksud aku dijatuhkannya hukuman, frasa "ku iyau" dan "oku dau" boleh mengubah maksud ayat ini tanpa mengubah bentuk kata "porotuan")
23. pamamaratu- cara seseorang itu menjatuhkannya (au kababak i sangkir tu au asawat o pamamaratu di Yongkor di sangkir)
24. mamaratu - menjatuhkan [lazimnya bertujuan/bersebab dan tidak seperti "paparatu"] (mamaratu do gambar di poinggiwis)
25. minamaratu -telah menjatuhkan [lazimnya bertujuan/bersebab dan tidak seperti "pinaparatu"] (minamaratu do gambar di poinggiwis)
26. pamaratu - menjatuhkan (dua makna 1. bentuk kata seruan sekiranya kata "kada" hadir di depannya lalu menjadi ayat KADA PAMARATU DI SANGKIR yang bermakna JANGAN JATUHKAN CAWAN ITU [selalunya mula dari huruf "P" misalnya 'kada ponigup', 'kada poginum', 'kada pimbolotok', dan lain-lain] ; 2. benda yang digunakan untuk menjatukan sesuatu seperti dalam "mamaratu". Siit o pamaratu ku di worung = Galah yang aku gunakan untuk menjatuhkan buah limau)
27. gamparamatu - tukang penjatuh (tukang kasi jatuh;orang yang bertugas dalam menjatuhkan sesuatu)
28. sipamaratu - ingin menjatuhkan (sipamaratu oku daa di kasut nu)
29. kararatu - baru sj jatuh (kararatu nopo i rangalau om, puhuon nopo)
30. obingratu - mudah terjatuh (au ogirot o pongongogos di Wellie dilo tanglung, om obingratu dii i tanglung)
31. sangratu-ratu, -- berjatuh-jatuhan (songkuro daa sinonong nung sangratu-ratu dilo rangalau mantad guas om au dii minog dot indokodon)
32. sopiratu-ratu, - saling menjatuhkan [dua atau lebih namun kurang ramai] (kada tokou sopiratu-ratu tu haro moti oulakan)
33. mogiratu-ratu/mogiraaratu (penggandaan separa), - saling menjatuhkan [ramai orang] (mogiratu-ratu nopo o tangaanak do manganu gula-gula)
34. kopogiratu-ratu/kopogiraaratu(penggandaan separa) - saling menjatuhkan (kopogiratu-ratu kou no= saling jatuh-menjatuhkanlah kamu)- salah satu daripada bentuk kata kerja seruan dalam bahasa Dusun
35. pogiratu-ratu = kada kou pogiratu-ratu! (kata seruan untuk melarang orang-orang yang saling jatuh-menjatuhkan)
36. dongkorotuan, -sudah tiba untuk jatuh/jatuh sendiri [Cthnya musim durian] (A: nokuro tu naratu ilo tua lampun? B: Dongkorotuan no matu lo)
37. dongkorotuai, -baru sahaja sudah tiba untuk jatuh/jatuh [Cthnya musim durian] (A: nokuro tu naratu ilo tua lampun? B: Dongkorotuai no matu lo)
38. songkorotuan, - menjatuhkan di mana-mana sahaja secara rambang (A: poingkuro gia do mananom do lado? B: Songkorotuan nopo do linsou dau hiri dumoh om kosuni indo kasari)
39. songkorotuai, - menjatuhkan di mana-mana sahaja secara rambang [untuk kata seruan] (kada songkorotuai dilo mangga', kalantit ma ri)
40. matu-ratu - berjatuhan [tidak berhenti] (matu ratu nopo i salji do sumondot hiri'd tana')
Haro nopo it au kopio pointunud toi ko' pointulid om, mangai nopo potulido kio. Kanou tokou mogituduk-tuduk do momoruhang toilaan tokou id boros tokou.
41. mokiratu - minta dijatuhkan oleh seseorang (kada ongoi hiti sinuku nung au ko mokiratu ko doho)
42. pororotuan - tempat menjatuhkan sesuatu
43. motiratu - hampir jatuh

Sumber/Nontodonon: Pinogibaabarasan maya do liwang do "facebook" om kogumuan nopo nga mantad do pomusarahan ku sondiri.

1 comment:

  1. Tompinai Andreas,
    Kopisanangan. Osonong kopio tu nokoponurat ko do miagal diti ii koponuduk do toinsanan. Ogumu kopio ii awu poh noimbulaian dati om mogot do awu atalup ngai iri. Nung mogisokodung tokou do popoingkokot diti boros Dusun nga kopitipong nogi iti miagal dilo boros do wokon.

    ReplyDelete