Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

SOKODUNG

Kanou mogisokodung popoingkawas do woyoboros Dusun maya hiti id http://francis1.webs.com/apps/auth/signup.
Natadwib diti nopo nga haro ponimungan do sokodung om pomogunaan kopiagal do Facebook soira ko kaampai koh id tinimungan diti.
Ingaa kabayaar do mampayat dilo nga nung monokodung kou do tusin, hara poom ponokodungan montok do nunu nopo purujik toi karaja totoguangon do tinimungan dilo.
Purujik poinsogulu nopo nga papalabus do sinuratan id woyoboros Dusun.

Kanou no mogisokodung.

No comments:

Post a Comment