Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Wednesday, March 23, 2011

SEMAK KEPUTUSAN SPM 2010

Okuro-kuro no kabar dokoyu oi tangaanak sikul? Alansan oku do ososonong kou iy. Haro songulun manangamai (anak buah kad Malayu boh) it pinapaatod SMS do poingkuro momorisa kootuson SPM diolo. Ihumo ku no iti hiti id intonit om kokitoku no miagal id siriba diti.

Seperti yang ramai pelajar lepasan SPM 2010 sedia maklum, tarikh pengumuman keputusan SPM 2010 ialah pada hari ini, 23 Mac 2011.

Majlis Pengumuman Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2010 akan diadakan pada jam 9 pagi ini di Aras 6, Blok E8, Kementerian Pelajaran di Putrajaya.

Buat kali pertama juga, semakan melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) juga diperkenalkan bagi memudahkan pelajar SPM 2010 menyemak keputusan masing-masing.

Cara Menyemak Keputusan SPM 2010 Melalui SMS

Anda boleh menyemak keputusan peperiksaan SPM 2010 melalui SMS dengan menaip:-
SPM SEMAK
[Nombor Kad Pengenalan] [Nombor Angka Giliran SPM]
dan hantar ke 15888.
Setiap semakan dicaj RM 0.35. Semakan bermula jam 10.00 pagi (23 Mac 2011) hingga 11.59 malam (30 Mac 2011) atau mungkin juga ditamatkan pada hari yang sama.

Pason: Tinomod do monurat id woyoboros Malayu mooi do milo no gunoon toinsanan tangaanak susumikul id Malaysia. Mangai no porisao kootuson SPM nu. Alansan oku do nakaanu ko do kootuson di tosonong, nga nung awu koinsasamod do ginawo, umbalan poh kawagu.

Soginumu 467,970 tulun minirikau do panahasan SPM di toun nakatalib (2010) id 3,594 kinoyonon panahasan pointongkop rompogun Malaysia.

Tangaanak sikul id Sikul Doun Porinta om Sikul Sokodungon Porinta nopo nga soginumu 410,083 tulun. Susumikul id MRSM, MTD om Sikul Minsingilo Susumangod kiginumu do 7,216 tulun. Susumikul do minaganu SPM id Sikul Piintangaan Agama Pogun soginumu do 8,127 tulun. Susumikul Sikul Komponi om Sikul Pintangaan Agama Doun Mamasok soginumu do 11,248 tulun om susumikul Minsonsondiri Minsosongulun kiginumu do 31,296 tulun.

Riporon:

http://eputra.com/semakan-keputusan-spm-2010-secara-sms/
http://ohcikgu.com/2011/03/23/semak-keputusan-spm-tahun-2010-melalui-sms-sekarang/
http://beliamuda.com/2011/03/semakan-keputusan-spm-2010-melalui-sms/

No comments:

Post a Comment