Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Monday, July 16, 2012

KLF: Piboian Monurat Tangonaru Dusun 2012

Pootodo Poom Kotonudan Miagal Id Siriba Diti Kumaa doid;


Kadazandusun Language Foundation
P. O. Box 420,
89507 Penampang,
Sabah, MALAYSIA.

Tel: +60(88) 724852/ 724853
Fax: +60(88) 724851

Pertandingan Menulis Novel Dalam Bahasa Kadazan Dusun 2012
by Kadazandusun Language Foundation on Monday, July 9, 2012 at 8:03pm ·

Borang Penyertaan
(Sila hantar borang ini sebagai pengesahan penyertaan anda)Nama Penuh (seperti dalam Kad Pengenalan) :Jantina : L / PN0. Kad Pengenalan:N0. Telefon :  Peribadi :

                        Pejabat:E-mel:Alamat :Pekerjaan:Pengakuan peserta:

Saya mengaku bahawa segala butiran di atas adalah benar dan berhasrat menyertai Pertandingan Menulis Novel Dalam Bahasa Kadazandusun dan berbesar hati membenarkan pihak penganjur menghubungi/ mengingatkan saya dari masa ke semasa bagi memastikan saya akan menghantar karya.Tandatangan:                                         Tarikh:_________

----

Kopoilaan: Tadau kolimpupuson kopongoromitan do sinuratan: 31/12/2012

3 comments:

 1. Tobpinai francis,
  a' ko moi tanud pialaan do monurat tangonaru id boros do kd??
  nakatanud oku no iyoho nga amu po notimpuunanku do monurat tu aiso kopio pongunsuban om nogi "idea" toi ko' "ilham" do monurat nunu-nunu. Obuli i' matuu nung cerpen toi ko' tangon toniiba noo..A' ma koopud ti do monurat i tanaru-naru...

  ReplyDelete
 2. Tompinai Andreas, Tumanud bo daa ti nga awu poh noilaan nung opongoh ko awu nga umbalan nopo. Pokionuon do KLF nopo nga sokukuri do 25,000 patod boros. Logot-logoton tokou do momongoh tu iti nga iso ralan do monokodung diti KLF.

  ReplyDelete
 3. 20000 bogia...okon ko 25000.....odoi a' oku nodindo monurat...a' koopus, a' osimbayan,
  Wagu po om aiso komilaan toi ko' toilaan do momonsoi diri...

  ReplyDelete