Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Thursday, September 27, 2012

Sopuk

Ogumu mambabasa mogihum do sopuk nga ingaa poh id intonit tu kogumuan do tulun dati nopo nga awu momonsoi do ponoriukan id woyoboros Dusun.

Haro pipiro gambar do sopuk, noihumku mantad id intonit. Sundung tu okon ko sopuk doun Dusun nga awu ii ogumu pisuaian.

Sopuk doun Dayak

Miagal do sopuk doun Dusun, haro nogi ramok do linihutan do paliu. Paliw nopo nga gata kayu di kawanit.

Tulun Dayak popokito do karalano momoguno do sopuk

Susumaap Dayak poinsaan do sopuk.Tulun Mamasok Malayu (Orang Asli) popokito do karalano monopuk tombolog mulud-tulud

Tulun Murut popokito do karalano monopuk do bakas.

Alansan oku do maya do pongitangan tokuri kokomoi do sopuk diti kapangagayat do tulun suai do monoriuk kokomoi do sopuk tulun Dusun.

Gambar-gambar naanu mantad pipiro rumokorut. 
 1.  Sumpit Dayak Ditakuti Dari Peluru
 2. Sabah Fest 2011
 3. Jum Kenali Sabah
Kotoluadan kumaa di sanganu do gambar.

3 comments:

 1. duiiyoi oruol nangku nung osopukan?hehhe

  ReplyDelete
 2. Miagal noh do singoton pomosuon ot rinuol do osopukan nga nung haro bisa, kapatai moti ilo.

  ReplyDelete
 3. Wah, osiok no kopio mambasa diti blog nu ambalut. Amu ogumu tulun kaanu monunurat irad diti. Kounsikahan!

  ReplyDelete