Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Saturday, June 11, 2011

Tongopogun Id Malaysia

Soginumu 13 pogun doid Malaysia om 3 tana pisompuruan.
Tongopogun id Malaysia nopo nga Porlis, Kidah, Pulau Pinang, Pirok, Kalantan, Toringganu, Pahang, Salangor, Malaka, Johor, Sarawak om Sabah.
Tolu tana pisompuruan kaampai no Tana Pisompuruan Kuala Lumpur, Tana Pisompuruan Putarajaya om Tana Pisompuruan Labuan.

Moikid pogun, haro ot longkod pogun. Longkod pogun do pogun Porlis nopo nga id Kangar om id Kidah nopo nga id Alor Sitar. Longkod pogun do Pulau Pinang nopo nga roitan Jojtaun om id pogun Pirak roitan do Ipoh. Longkod pogun do Kalantan nopo nga id Kuta Baru. Kuala Toringganu nopo nga longkod pogun do Toringganu. Longkod pogun do Salanggor nopo nga Sahalam om id Pahang nopo nga Kuantan. Longkod pogun do Nogori Sombilan nopo nga Saramban om Malaka nopo nga noroitan do Malaka no tomod. Longkod pohgun do Johor nopo nga Johor Baru. Longkod pogun do Sarawak nopo nga Kusing om Sabah nopo nga Kota Kinabalu.

No comments:

Post a Comment