Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Wednesday, November 9, 2011

I Linusuvon Om Tangon Vokon Do Rungus

‘I Linusuvon Om Tangon Vokon Do Rungus’ nulud di toun 2007. Iti nopo nga tinimungan do 30 totongonon Rungus iy koiso nogi do pinoimbulai . Haro totongonon di kotompuirak, tanong, ginaras do tongoondu, tangon dongkomulakan, tangon dontangaanak, om ponusuyan. Puralanboros tinaru Rungus diti kopokito kokomoi koubasanan om kolihison tinungkusan mananangon doid tinaru diti.Montok kointalangan poinggonop, muhot di:
Puan Jaiton Saridi
Perpustakaan Negeri Sabah, Jalan Tasik,
Off-Jalan Maktab Gaya,
Luyang, 88300 Kota Kinabalu
No.Tel : 088-214828
E-mail : Jaiton.Saridi@sabah.gov.my

No comments:

Post a Comment